Algemeen

Wanneer je in je organisatie, bedrijf of school de hooggevoelige/HSP werknemer kunt herkennen, weet je ook beter hoe je ze ten volle tot hun recht kunt laten komen. Ongeveer 20 procent van de mensen is gevoeliger dan de gemiddelde mens. In sectoren als welzijn, onderwijs en cultuur ligt het percentage hoger.

Hooggevoelige werknemers kunnen veel voor jouw organisatie betekenen door hun waaier aan kwaliteiten. Samengevat zijn ze vaak sterk in:

  • overzicht en details
  • vooruitzien en risico inventariseren
  • bedenken, creëren en oplossen
  • sfeermaken en verbinden

Komt je hooggevoelige werknemer niet voldoende tot zijn recht dan getuigt het van goed werkgeverschap om te onderzoeken wat hem blokkeert en hem hierin zelf te begeleiden of te laten coachen door mij als HSP-coach.

Hooggevoeligheid aanwezig of niet
Heeft de werknemer het zélf niet door dat hij hooggevoelig is of heb jij het niet door als werkgever/leidinggevende dan loop je een risico. Door overprikkeling op diverse vlakken liggen onderpresteren, depressieve gevoelens en burn-outklachten op de loer.

Voor een eerste screening zijn zowel de HSP-privétest als de HSP-werktest bedoeld. Voor diepergaande bewustwording kun je mij inzetten voor informatie en advisering aan het management en voor verder onderzoek en coaching van de hooggevoelige werknemer. Dit kan zowel op preventief als curatief/herstellend vlak. Aanvraag via contactformulier.

Voor meer informatie lees verder op pagina Bedrijven|HSP|Hooggevoeligheid.

Hooggevoeligheid in combinatie met verlies en rouw
Wanneer de hooggevoelige werknemer met ernstige negatieve prikkels te maken krijgt, zoals het verlies van iets of iemand dierbaaars, is het belangrijk goed de vinger aan de pols te houden als werkgever en leidinggevende.

Een groot verlies, in welke situatie dan ook, kan veel emoties en gevoelens van rouw veroorzaken bij iédere werknemer. Wanneer deze gevoelens het leven en werken van de werknemer gaan blokkeren is het noodzaak hier extra aandacht aan te schenken. Mensen kunnen zowel lichamelijke, psychische als sociale klachten krijgen.

Je kunt mij inzetten voor informatie en advisering aan het management en coaching van de hooggevoelige werknemer met verlies. Aanvraag via contactformulier.

Voor meer informatie over hooggevoelige werknemers met rouw lees verder op pagina Bedrijven|HSP|Verlies- en rouwverwerking.