HSP | Hooggevoeligheid

“Durf je te verdiepen in de hooggevoelige werknemer en ervaar de vele mooie kwaliteiten die je dan naar boven haalt”

Eén op de vijf is gevoeliger dan de gemiddelde mens. De kans is groot dat er in jouw bedrijf, organisatie of school één of meer hooggevoelige personen (HSP-ers) werken. En wie weet ben je het wel zélf!
Hooggevoelige werknemers hebben vaak een meerwaarde voor de organisatie vanwege hun veelheid aan kwaliteiten, mits de werkomstandigheden juist zijn. Doordat iedere HSP-er zijn eigen invalshoeken en achtergrond heeft vraagt dit om extra verdieping in de individuele werknemer.

Hooggevoeligheid : een pré op het werk
Altijd, en zéker in crisistijden, hebben organisaties extra behoefte aan werknemers met intuïtie, inspiratie, creativiteit, inlevingsvermogen, saamhorigheidsgevoel en loyaliteit. Veel werknemers bij commerciële organisaties worden zelfs naar trainingen gestuurd om deze eigenschappen aan te leren of te versterken. Doel hiervan is om hun creativiteit in te zetten om het bedrijf onderscheidend te maken ten opzichte van de concurrente in de markt.
Met HSP-ers heb je deze mensen al ‘in huis’. Bij gevoelsmensen is de combinatie van bovenstaande kwaliteiten al van nature in hen aanwezig en staat dit garant voor nieuwe invalshoeken, samenwerking en versterking….. áls de werkomstandigheden gunstig zijn voor hen!

Lees ook het artikel HSP in het bedrijfsleven is een troef

Hooggevoeligheid op school
Voor scholen geldt een groot deel van het verhaal wat bij organisaties en bedrijven staat. Het verschil is dat er ook leerlingen zijn. Ik zie veel hooggevoelige jongeren en jongvolwassenen in mijn praktijk die zich heel moe en depressief voelen en tegen een burn-out aanzitten of zelfs uitgevallen zijn.
Veelal heeft het te maken met het niet doorhebben van hun hooggevoeligheid en/of zich ertegen verzetten waardoor ze continu over hun eigen grenzen gaan. Het is ook moeilijk om toe te geven aan jezelf dat het voor jou teveel is om na een drukke schoolweek ook nog te gaan stappen tot diep in de nacht, terwijl je klasgenoten dat wel allemaal aan (lijken te) kunnen.
Maar ook vanuit school is er te weinig ondersteuning op dit vlak omdat de kennis over hooggevoeligheid grotendeels ontbreekt en omdat het per leerling kan verschillen welke hulp er nodig is. Door meer te weten over hooggevoeligheid en hoe hiermee om te gaan kunnen deze jongeren hun schooltijd veel beter doorlopen en juist staande blijven. Dit is handig voor zowel het management, het zorgteam, de docenten als ook voor de ouders van deze leerlingen en de leerlingen zelf. Zie voor meer informatie ook Symposium ‘Hooggevoeligheid bij kinderen en jongeren‘ en Hooggevoeligheid|HSP|Jongeren 15-25 jaar.

Ziekteverzuim en burn-out voorkomen
Hooggevoeligheid maakt de werknemer vatbaarder voor prikkels van buitenaf zoals licht, geluid en sfeer, wat stress kan veroorzaken. Net zoals hectische werkplekken, te hoge werkdruk, ongezouten kritiek en onderlinge spanningen. Tel daar valkuilen bij op zoals té perfectionistisch, niet willen teleurstellen en een te groot verantwoordelijkheidsgevoel, dan wordt duidelijk dat de gevoeligheid van deze werknemers ook een risico met zich mee brengt. Omdat hooggevoelige werknemers zeer loyaal zijn schuiven ze verzuim door overbelasting vaak voor zich uit, met mogelijk onderpresteren, depressieve gevoelens en burn-out tot gevolg.
Dit kan de hooggevoelige werknemer zelf leren voorkomen door zichzelf beter te leren begrijpen en op tijd aan de bel te leren trekken. Maar ook de werkgever kan hieraan bijdragen door de gevoeligswerknemer serieus te nemen, hem op tijd te her- en erkennen en de juiste werkomstandigheden te bieden. De aanpassingen zullen hierbij per werknemer verschillen omdat iedere HSP-er naast overeenkomstige ook unieke kenmerken heeft. 

Herken de hooggevoelige werknemer
Wanneer je je door de informatie op mijn website meer verdiept in de kenmerken van hooggevoeligheid zul je ook eerder de hooggevoelige werknemer herkennen. Om meer zekerheid te krijgen kun je de werknemer adviseren de HSP-privétest en de HSP-werktest te doen. Hoe meer herkenningspunten er zijn hoe groter de kans op hooggevoeligheid. Dit vraagt om nader onderzoek en mogelijke coaching door een HSP-specialist. De werknemer leert zichzelf door coaching meer begrijpen en versterken, gaat grenzen aangeven én gaat zien welke werkomstandigheden hem ondersteunen en welke juist niet.

Wat kun je van mij verwachten
Je kunt mij, als HSP-specialist, inzetten voor informatie en advisering aan het management en voor verder onderzoek en coaching van de hooggevoelige werknemer. Aanvraag via contactformulier.

Mogelijk herken jij je als werkgever of leidinggevende zélf in de kenmerken van een hoog sensitief persoon. Wanneer je je eigen intuïtie en kracht wilt versterken kun je ook voor coaching bij mij terecht.

Ben je man en hooggevoelig dan is er binnen de praktijk nog een uitgebreider aanbod, zie voor meer informatie Wie ben ik|Collega-coaches|Eric Steegers en Agenda. Aanmelden kan via het contactformulier.


‘Investeren in jezelf en in je hooggevoelige werknemer(s) verhoogt het rendement van je organisatie, bedrijf en school’