HSP | Testen

Ben jij hooggevoelig? Doe de privé- of werktest!

Deze privétest/puntenlijst is een startpunt voor een gesprek over hoe jouw unieke hooggevoeligheid eruit ziet. Ieder punt dat je met ‘ja’ beantwoordt, laat zien dat je op dat specifieke vlak gevoeliger bent dan de gemiddelde mens. Bij 14 of meer ‘ja’s’ ben je zeer waarschijnlijk hooggevoelig/hoogsensitief. Bij minder dan 14 wil het niet meteen zeggen dat je niet hooggevoelig bent. Punten, waar je over twijfelt, kun je tijdens een kennismakingsgesprek bespreken. Doe ook de werktest.


Punten privétest, wat herken je?

 1. Bewustzijn van subtiele signalen in de omgeving.
 2. Gemakkelijk beïnvloed worden door de stemmingen van anderen.
 3. Gevoelig zijn voor pijn.
 4. Behoefte hebben om zich terug te trekken, bijvoorbeeld tijdens drukke dagen.
 5. Gevoelig zijn voor de effecten van cafeïne.
 6. Gemakkelijk overvoerd worden door/ last hebben van dingen als fel licht, sterke geuren, grove weefsels of harde sirenes.
 7. Een rijke en complexe innerlijke belevingswereld hebben/grote fantasie en-of creativiteit hebben.
 8. Zich niet op het gemak voelen bij harde geluiden (van buitenaf, die niet zelf gekozen zijn).
 9. Diep geroerd kunnen raken door kunst of muziek.
 10. Consciëntieus zijn/ gewetensvol zijn (eerlijk en zorgvuldig, zich volkomen bewust van zin verantwoordelijkheid).
 11. Gemakkelijk/snel schrikken.
 12. Opgejaagd voelen als er veel gedaan moet worden in korte tijd.
 13. Meestal weten wat er moet gebeuren/ wat er moet veranderen, als mensen zich in een fysieke omgeving niet prettig voelen, (bijv. door het licht te dimmen of het meubilair te verplaatsen).
 14. Geïrriteerd raken als mensen proberen diegene teveel dingen tegelijk te laten doen.
 15. Er op gespitst zijn om te voorkomen fouten te maken of dingen te vergeten.
 16. Niet naar gewelddadige films of tv-shows kunnen en/of willen kijken.
 17. Zich ongemakkelijk voelen als er veel om hem/haar heen gebeurt.
 18. Erge honger heeft een sterke invloed op het concentratievermogen of op het humeur.
 19. Veranderingen in zijn/haar leven brengen de persoon van zijn stuk.
 20. Een neus hebben voor (delicate/verfijnde) geuren, smaken, geluiden en kunstwerken en daarvan erg kunnen genieten.
 21. Het uit de weg gaan van situaties die hem/haar van streek maken of overbelasten, heeft hoge prioriteit.
 22. Bij het ‘op de vingers gekeken worden’ zo nerveus of gespannen worden dat de prestaties veel minder zijn dan gewoonlijk.
 23. Als kind gevoelig en/of verlegen gevonden worden door ouders of leraren.

De punten komen voort uit de vragenlijst, ontwikkeld door Elaine Aron (schrijfster van vele boeken over HSP) en zijn ook te vinden in veel boeken van Susan Marletta Hart.