Verlies- en rouwverwerking | Werkwijze

Er zijn verschillende redenen waarom je rouwt zoals je rouwt.
Bijvoorbeeld bij het overlijden van een dierbaar persoon :

  • Je reacties kunnen voortkomen uit hoe je hebt leren omgaan met verdriet in je ouderlijk gezin. Mocht er gehuild worden of moest je sterk zijn?
  • De band die je had/hebt met de overledene bepaalt vaak hoe je rouwt. Wat heeft die persoon voor jou betekend en welke betekenis kun je hierdoor extra aan je eigen leven geven?
  • Hoe is je kijk op leven en dood? Geloof je in een leven na de dood, of zelfs in reïncarnatie of stopt het na dit leven?
  • Zie je je leven als een leerschool met alle bijbehorende ervaringen of niet?
  • Welke eerdere levens- en rouwervaringen heb je al gehad? Hoe sta je daar nu in? Wat heb je daar aan levenslessen uit mee genomen?
  • De invloed die je hooggevoeligheid heeft op je emoties, je gedachten, je welbevinden, je manier van kijken. Hoe uit zich dit bij jou?

Het gevoel van verlies en rouw kan allerlei oorzaken hebben. Samen met jou kijk ik welke factoren in jouw leven meespelen zodat je jezelf leert te begrijpen en je de rouw niet alleen als ‘rauw’ ervaart maar juist ook positief gaat integreren in je leven. Naast het mogen beleven van je emoties help ik je kracht en inspiratie uit je verliezen te halen. Beiden kun je benutten als bouwstenen voor de rest van je leven, als positieve ‘krachtbakens’ op je weg.